Rok założenia 2007

Salon Aparatów Słuchowych
w Bielsku-Białej, Śląsk

  33 810 56 07

 

ul. T. Rejtana 3, 43-300 Bielsko-Biała
(wejście od ul. Michałowicza 2)

  

BEZPIECZNY PACJENT  2019

        BEZPIECZNY PACJENT 2018


Audiometry


Audiometr pediatryczny
PA5

Audiometr pediatryczny

Audiometry przesiewowe
AS216

Przewodnictwo powietrzne i kostne
Audiometria totalna w zakresie częstotliwości 125 Hz - 8 000 Hz

Audiometr przesiewowy
AS608

Przewodnictwo powietrzne
Tony pulsujące i modulowane
Poziom natężenia dźwięku: -10 dB do 120 dB HL
Zakres częstotliwości: od 125 do 8 000 Hz

Cyfrowy Audiometr diagnostyczny
AD226

Przewodnictwo powietrzne i kostne
Maskowanie szumem szerokopasmowym i wąskopasmowym
Słuchawki audiometryczne typu TDH 39 z osłonami typu Peltor

Audiometr diagnostyczny
AD229b - wersja podstawowa

Przewodnictwo powietrzne i kostne
Audiometria mowy, audiometria z wolnego pola
Automatyczny wynik testu mowy
Maskowanie szumem szerokopasmowym i wąskopasmowym

Audiometr diagnostyczny
AD229e - wersja rozszerzona

Przewodnictwo powietrzne i kostne
Audiometria mowy, audiometria z wolnego pola
Automatyczny wynik testu mowy

Audiometr z tympanometrem
AA220

Audiometria powietrzna i kostna
Tympanometria
Automatyczny test odruchów strzemiączkowych

Audiometry kliniczne
AC 33 i AC 40

Audiometry kliniczne AC 33 i AC 40

Tympanometr
MT 10

Proces pomiaru sterowany przez mikroprocesor
Test sprawdzający prawidłowe ciśnienie w uchu środkowym
Pomiar odruchów strzemiaczkowych

Cyfrowy audiometr impedancyjny
AT 235

Przeznaczony do pracy w nowoczesnych klinikach, umożliwia bardzo szybkie przeprowadzenie licznych testów...