Rok założenia 2007

Salon Aparatów Słuchowych
w Bielsku-Białej, Śląsk

  33 810 56 07

 

ul. T. Rejtana 3, 43-300 Bielsko-Biała
(wejście od ul. Michałowicza 2)

  

BEZPIECZNY PACJENT  2019

        BEZPIECZNY PACJENT 2018


Tympanometr
MT 10

  • Proces pomiaru sterowany przez mikroprocesor
  • Test sprawdzający prawidłowe ciśnienie w uchu środkowym
  • Pomiar odruchów strzemiaczkowych
  • Tympanometria: normalna: +200 do -300 daPa,
  • rozszerzona: +300 do -600daPa
  • Ciśnienie: +/- 10% przy 10 daPa
  • Ton kontrolny: częstotliwość: 226 Hz +/-3%,
  • natężenie: 85 db SPL +/-3%
  • Pamięć badań 20 pacjentów
  • Audiometria skriningowa